Jest to podstawowe badanie diagnostyczne w schorzeniach głównie tylnego odcinka gałki ocznej polegający na dożylnym podaniu środka kontrastowego (fluoresceiny) i wykonaniu serii zdjęć dna oka lub przedniego odcinka gałki ocznej.

Wskazaniami do wykonania angiografii fluorescencyjnej są:

  • zmiany naczyniowe siatkówki (zator tętnicy środkowej siatkówki , zakrzep żyły środkowej siatkówki, zmiany nadciśnieniowe
  • nowotwory siatkówki i naczyniówki
  • retinopatia cukrzycowa – ocena zmian cukrzycowych i kwalifikacja do laseroterapii siatkówki
  • stany zapalne siatkówki i naczyniówki
  • zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki
  • schorzenia nerwu wzrokowego
  • zwyrodnieni plamki związanej z wiekiem (AMD)

Angiografia fluorescencyjna umożliwiana rozróżnienie postaci zwyrodnienia plamki (AMD) – postać sucha czy wysiękową i ułatwia decyzję do dalszej terapii chorych.

Przeciwwskazaniami do wykonania angiografii fluorescencyjnej są:

  • reakcje alergiczne na fluoresceinę
  • ciąża
  • przebyty świeży zawał mięśnia sercowego

Angiografia fluorescencyjna jest badaniem uzupełniającym i jej Celem jest ułatwienie postawienia rozpoznania, a nie zastąpienie całokształtu badań klinicznych. Na jakość badania wpływa szereg różnych czynników tj: szerokość źrenicy, przeźroczystość ośrodków optycznych – rogówki, soczewki, ciała szklistego.

Badanie wymaga rozszerzenia źrenic. Aby uzyskać najlepszy wynik wymagana jest pełna współpraca ze strony pacjenta, który podczas badania powinien siedzieć nieruchomo patrząc w wyznaczonym przez badającego kierunku. Najczęściej ustawienie oka ułatwia dodatkowe czerwone światełko ustawione przed drugim okiem. Unikać należy poruszania głową, zmian pozycji ciała. Czas w którym należy wykonać większość zdjęć jest bardzo krótki i zawiera się w okresie do około 1 minuty.

Angiogram oka lewego i prawego – format PDF

[zobacz wynik]


Angiografia fluorescencyjna jest badaniem bezpiecznym, chociaż czasami mogą występować objawy uboczne. U niektórych pacjentów (ok. 10%) podczas badania mogą wystąpić przemijające nudności i dlatego przed badaniem (przynajmniej 2 godziny) nie należy nic jeść ani pić. Innymi objawami ubocznymi mogą być zaczerwienienie, świąd skóry.

Jeżeli u badanego pacjenta występują cechy niewydolności nerek, wskazane jest przed badaniem angiograficznym przeprowadzenie konsultacji nefrologicznej.

Fluoresceina powoduje żółte zabarwienie skóry i moczu, które może utrzymywać się przez kilka godzin.

Prawidłowy angiogram dna oka w fazie tętniczo żylnej