Badanie HRT pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz tylnego odcinka oka. Urządzenie zawiera laserowy system skanowania, który umożliwia ocenę topografii badanych powierzchni oraz ich ilościowej analizy. Trzeba podkreślić szczególne znaczenie tego badania w potwierdzeniu wczesnego rozpoznania jaskry, a następnie precyzyjnego śledzenia dynamiki rozwoju choroby i oceny skuteczności jej leczenia.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania chorego i trwa kilka minut.
Za pomocą HRT można również ocenić struktury rogówki, gęstość komórek, a także grubość rogówki – pachymetria.