Pachymetria (CCT) – jest to metoda diagnostyczna służąca do oceny grubości rogówki. Jest szczególnie cennym badaniem u osób kwalifikowanych do zabiegów laserowej korekcji wzroku oraz do weryfikowania wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego chorych z jaskrą i nadciśnieniem wewnątrzgałkowym. Badanie przeprowadza się za pomocą urządzenia, zwanego pachymetrem.