Bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Aparat umożliwiający bezkontaktowy, bezbolesny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tzw.”PUFF”. badanie trwa 1-2 sekundy. Pneumotonometr jest niezwykle przydatny do przesiewowych badań w kierunku jaskry. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Można je wykonywać u pacjentów w każdym wieku.

Prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powinno przekraczać 21mmHg