Pole widzenia odzwierciedla czynność siatkówki, nerwu wzrokowego, dróg wzrokowych i ośrodka wzrokowego w korze mózgowej i może być kluczowym badaniem w diagnostyce takich schorzeń jak:

 • jaskra
 • zapalenie lub zanik nerwu wzrokowego
 • odwarstwienie siatkówki
 • guzy ośrodkowego układu nerwowego

Prawidłowe pole widzenia świadczy o zachowanej czynności siatkówki prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych prze włókna wzrokowe nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej.

Badanie pola widzenia ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania a także służy do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności jej leczenia . Dla przykładu u chorych cierpiących na jaskrę pole widzenia powinno być wykonane 2-3 razy w roku w zależności od normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wyglądu tarczy nerwu wzrokowego.

W naszym ośrodku badanie pola widzenia wykonujemy polomierzem komputerowym Centerfield 2 firmy Oculus.

Centerfield 2 jest to najnowsza, zmodyfikowana wersja znanego już i uznanego polomierza projekcyjnego do badania statycznego i kinetycznego pola widzenia. Aparat umożliwia również wykonanie badań za pomocą niebieskiego bodźca na żółtym tle (test blue on yellow). Jest on w pełni zgodny z standardem Goldmanna i spełnia wymagania międzynarodowej normy perymetrycznej ISO-12866.

Podstawowe cechy polomierza Centerfield 2 to:

 • projekcyjny system prezentacji bodźca świetlnego
 • obsługa z typowego komputera typu IBM PC
 • badanie może być wykonywane w normalnych warunkach oświetlenia
 • monitorowanie fiksacji z wbudowanej kamery CCD.
 • perymetria statyczna do +/-70o
 • perymetria kinetyczna automatyczna do +/-40o
 • perymetria kolorowa (test „blue on yellow”) dla wszystkich strategii w perymetrii statycznej i kinetycznej
 • funkcje statystyczne, krzywe Bebiego
 • możliwość porównania badań
 • możliwość jednoczesnego wykonania badania statycznego i kinetycznego