Jest to ocena właściwości rogówki istotnych dla jej funkcji optycznej, czyli jej kształtu, krzywizn i mocy optycznej, zarówno w jej części centralnej jak i obwodowej. Oparta jest najczęściej na zasadzie działania keratoskopu Placido, czyli analizie koncentrycznych kręgów odbitych od powierzchni rogówki. Wyniki uzyskane za pomocą tego urządzenia (mapy mocy refrakcyjnej rogówki) przedstawiane są w postaci map barwnych i/ lub zestawienia wartości liczbowych. Topografy rogówkowe mogą oceniać także szerokość źrenicy.

Wskazania do wykonania tego badania:

  • próba ustalenia przyczyny obniżonej ostrości wzroku
  • ocena parametrów astygmatyzmu nieregularnego
  • diagnostyka stożka rogówki
  • ocena rogówki przed planowanym zabiegiem chirurgii refrakcyjnej
  • ocena efektywności zabiegów refrakcyjnych
  • dobór soczewek kontaktowych